Home / Lịch sử Việt Nam

Lịch sử Việt Nam

Lịch sử Việt Nam: Cung cấp cho bạn đọc kiến thức về lịch sử Việt Nam từ ngàn đời xưa, tác cả quá trình dựng nước và giữ nước gian khổ.

Tìm hiểu khái quát lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, là một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng của dân tộc. Bài viết dưới đây giúp bạn tìm hiểu khái quát lịch sử đảng cộng sản Việt Nam. 1. Tìm hiểu sự ra đời của đảng cộng sản Việt …

Read More »

Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam và tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh chống áp bức trên thế giới. Hãy tìm hiểu nguyên nhân và ý nghĩa lịch …

Read More »

Bối cảnh và ý nghĩa lịch sử ngày 3 tháng 2 năm 1930 thành lập Đảng

ý nghĩa lịch sử ngày 3 tháng 2 năm 1930

Ngày 3/2/1930 là ngày Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra đời. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, có bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Hãy …

Read More »

Những ý nghĩa lịch sử ngày 19 tháng 8 năm 1945

ý nghĩa lịch sử ngày 19 tháng 8 năm 1945

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hãy tìm hiểu về ý …

Read More »

Tìm hiểu về lịch sử dựng nước vua Hùng Văn Lang

Thời đại Hùng Vương có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử dựng nước của dân tộc ta. Hãy tìm hiểu về lịch sử dựng nước vua Hùng Văn Lang trong bài viết dưới đây. Ý nghĩa của thời kỳ xây dựng nhà nước Văn Lang Theo truyền thuyết ghi …

Read More »

Phong trào Cần Vương là gì? Ý nghĩa của phong trào Cần Vương

Trong nhiều diễn đàn lịch sử, người đọc muốn tìm hiểu về phong trào Cần Vương là gì? Ý nghĩa của phong trào Cần Vương. Mời bạn đọc cùng tham khảo các thông tin tổng hợp dưới đây. 1. Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương Vào năm 1884, …

Read More »

Sơ lược về sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam

Bài viết này sẽ tóm tắt sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam – một trong những sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt lớn của phong trào công nhân Việt Nam. 1. Sơ lược về sự ra đời của giai cấp công nhân …

Read More »

Tìm hiểu về sự ra đời của nhà nước Văn Lang Âu Lạc

Nếu như bạn đang muốn nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu về lịch sử dân tộc. Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin giúp bạn có thêm kiến thức về sự ra đời của nhà nước Văn Lang Âu Lạc 1. Sự giải thể của công …

Read More »

Tìm hiểu sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và ý nghĩa lịch sử của sự kiện này

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, là một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng của dân tộc, có ý nghĩa trọng đại là dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. Bài viết dưới đây khái lược …

Read More »

Tìm hiểu sự thật lịch sử vua hùng có bao nhiêu đời

Theo truyền thuyết, vua đầu tiên của nước ta là Kinh Dương Vương (Lộc Tục), lên ngôi năm Nhâm Tuất (2879 TCN). Và suốt những năm tháng ấy thì có bao nhiêu đời vua Hùng. Mời các bạn tìm hiểu lịch sử vua hùng có bao nhiêu đời qua bài …

Read More »