Home / Lịch sử Việt Nam / Sơ lược về sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam

Sơ lược về sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam

Bài viết này sẽ tóm tắt sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam – một trong những sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt lớn của phong trào công nhân Việt Nam.

Mục Lục

1. Sơ lược về sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược, biến nước ta thành 1 nước thuộc địa nửa phong kiến, biến Việt Nam thành nơi tiêu thụ hàng hóa, khai thác các nguồn tài nguyên và ra sức bóc lột sức lao động rẻ mạt của những người công nhân.

Vào đầu thế kỉ 20 thực dân Pháp cấu kết với bọn phong kiến tay sai tiến hành khai thác các hầm mỏ xây dựng các nhà máy xí nghiệp, mở các tuyến đường, mở các đồn điền để trồng cây nông nghiệp… Lúc này lực lượng lao động chính là công nhân làm thuê – một lớp người lao động mới, tập trung làm việc ở các thành phố và các khu công nghiệp. Từ 5 vạn công nhân trong năm 1906, con số đã tăng lên 22 vạn người trong năm 1924.

Lúc này nước ta đang trong hoàn cảnh nước thuộc địa nửa phong kiến thì sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân lúc này là phải lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân để giành độc lập dân tộc. Tiếp theo đó là trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo nhân dân xây dựng thành công CNXH vì mục tiêu cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam

Sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam

2. Giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm gì và điều kiện để giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Giai cấp công nhân Việt Nam là 1 bộ phận của giai cấp công nhân quốc tế nên có đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế. Bên cạnh đó, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển trong điều kiện cụ thể của dân tộc Việt Nam nên còn có những đặc điểm riêng, ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam

Có thể thấy giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước cả giai cấp tư sản Việt Nam, là giai cấp đối kháng trực tiếp với tư bản thực dân Pháp. Giai cấp công nhân của nước ta, sinh ra và lớn lên ở 1 nước thuộc địa nửa phong kiến dưới sự thống trị của thực dân Pháp – 1 thứ chủ nghĩa tư bản thực lợi không quan tâm mấy đến phát triển công nghiệp nên giai cấp công nhân Việt Nam phát triển rất chậm chạp.

Dù ra đời khá muộn, cùng với đó là số lượng ít, trình độ nghề nghiệp còn thấp, chưa được bằng giai cấp công nhân thế giới và vẫn còn mang nhiều tàn dư của tâm lý cũng như tập quán nông dân. Nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã nhanh chóng vượt lên đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình là giải phóng dân tộc để giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm gì?

Giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm gì?

➤ Xem thêm: Lịch sử là gì? Tìm hiểu khái niệm lịch sử

Giai cấp công nhân Việt Nam nhanh chóng tiếp thu và kế thừa truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc. Ngay từ khi ra đời, cùng với nỗi đau mất nước, vừa bị bóc lột sức lao động, họ đã nâng cao tinh thần cách mạng kiên cường, triệt để, sớm nhận thức được mối quan hệ giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp giải phóng giai cấp, giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế.

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong điều kiện các giai cấp khác đã bế tắc về con đường cứu nước thì chỉ có giai cấp công nhân mới có khả năng tìm thấy lối thoát cho cách mạng.

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời khi cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga thành công, từ đây mở ra 1 chế độ xã hội mới lịch sử trong lịch sử nhân loại, đó là chế độ xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó chàng thanh niên trẻ Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Đó là yếu tố hết sức quan trọng khích lệ, thúc đẩy giai cấp công nhân Việt Nam lên làm cách mạng để giải phóng dân tộc.

Da số những người trong giai cấp công nhân xuất thân từ nông dân và tầng lớp nhân dân lao động khác nên có quan hệ mật thiết với nhau, tự nhiên với nông dân và đông đảo nhân dân lao động. Do đó, giai cấp công nhân Việt Nam sớm liên minh với nông dân, tạo thành khối liên minh công – nông và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính những điều này đảm bảo cho sự lãnh đạo của giai cấp công nhân trong suốt quá trình cách mạng. Đây cũng là điều kiện cần thiết đảm bảo cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi.

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời khi nào

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời khi nào

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời sau 1 thời gian ngắn thì đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng cộng sản đã đem yếu tố tự giác vào phong trào công nhân, làm cho phong trào công nhân có một bước phát triển nhảy vọt về chất. Giai cấp công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã trở thành lực lượng chính trị độc lập, giành được quyền lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Giai cấp công nhân ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc và sớm có đảng lãnh đạo nên không bị tác động bởi các khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa, cải lương, xét lại, không bị giai cấp tư sản đầu độc về tư tưởng nên luôn luôn đoàn kết, thống nhất trong cuộc đấu tranh chống thực dân pháp và bọn đại chủ tay sai phong kiến.

Bên cạnh những ưu điểm của giai cấp công nhân Việt Nam trên đây thì cho đến nay giai cấp công nhân Việt Nam còn có những hạn chế cần phải khắc phục; số lượng còn ít, trình độ văn hóa và chuyên môn nghiệp vụ cũng như khoa học kĩ thuật còn thấp; tư tưởng bảo thủ, chủ quan, cách làm ăn tùy tiện, manh mún của người sản xuất nhỏ còn ảnh hưởng khá nặng nề.

Nguyên nhân là do nền công nghiệp nước ta chưa phát triển và thành phần đa số xuất thân từ nông dân. Mặc dù vậy, những hạn chế trên không thuộc về bản chất nên giai cấp công nhân Việt Nam vẫn có đủ khả năng và điều kiện để đảm đương sứ mệnh lịch sử của mình đối với dân tộc.

Trên đây là sơ lược về sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam. Hy vọng rằng bài viết đã tổng hợp những thông tin hữu ích cho bạn.

Facebook Comments Box
5/5 - (1 bình chọn)

About onthi

Check Also

Lịch sử Công an nhân dân chi tiết và đầy đủ nhất

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân …