Home / Lịch sử Việt Nam / Lịch Sử Bác Hồ: Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Cách Mạng Của Người

Lịch Sử Bác Hồ: Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Cách Mạng Của Người

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu lịch sử Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người qua bài viết dưới đây nhé!

Mục Lục

Tiểu sử của chủ tịch Hồ Chí Minh

lich-su-bac-ho
Đôi nét về tiểu sử của chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác) sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội.

Người lớn lên trong gia đình nhà Nho yêu nước, ở một địa phương có truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm. Cha của Người là cụ Nguyễn Sinh Sắc (1862 – 1929) còn được gọi là Cụ Phó Bảng. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan (1868-1901), bà là hình mẫu cho một người phụ nữ Việt Nam hết lòng vì gia đình, chồng con. Gia đình Bác có 3 anh chị em bao gồm bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm và em út là Nguyễn Sinh Nhuận.

Hoàn cảnh đất nước lúc đó đang chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bảo và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Vậy nên, Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập, mong muốn rời tổ quốc sang trời Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc.

Lịch sử Bác Hồ: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người

Giai đoạn từ năm 1890 đến năm 1911

Trong thời gian 10 năm sống ở Huế – trung tâm văn hóa, chính trị của đất nước, Người tiếp xúc với nhiều sách báo Pháp, với nền văn hóa mới và những bàn luận về các phong trào chống Pháp của các sĩ phu yêu nước. Người đã thấy được những  cuộc biểu tình chống sưu thuế của nông dân bị đàn áp dã man và sự thất bại của các phong trào yêu nước. Với một ý chí nghị lực phi thường, Người đã quyết tâm tìm cách sang Pháp và các nước phương Tây, Người khẳng định: “Tôi muốn ra nước ngoài xem, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”.

Đọc thêm: Lịch sử kiến trúc phương Tây

Giai đoạn 1911 đến 1920

lich-su-bac-ho
Bác Hồ tại Đại hội Tours năm 1920

-Ngày 05/06/1911, Người lên con tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin, từ bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) rời Tổ quốc đi sang Pháp. Người hòa mình với những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng.

-Từ năm 1911 đến năm 1917, Người đã đến nhiều nước ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ đã tận mắt thấy cuộc sống khổ cực của nhân dân và những tội ác, thủ đoạn của chủ nghĩa thực dân.

-Năm 1917, Người tham gia phong trào công nhân Pháp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

-Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp.

-Tháng 6/1919, thay mặt Hội Những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người gửi tới Hội nghị Versailles (Pháp) Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

-Tháng 12/1920, người bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc Tế Cộng Sản, đồng thời tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp.

Giai đoạn năm 1920 đến năm 1930

-Năm 1921, cùng với một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

-Người thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa và xuất bản báo Người cùng khổ (Le Paria) bằng tiếng Pháp vào năm 1922.

-Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô, làm việc tại Quốc tế Cộng sản.

-Tháng 10/1923, Người được bầu vào Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân tại Đại hội lần thứ I Quốc tế Nông dân.

-Năm 1924, Người dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được cử làm cán bộ Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản, đồng thời là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân.

-Năm 1925, tại Quảng Châu, Người đã tham gia thành lập nên Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông đồng thời sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

-Từ tháng 7/1928 đến tháng 11/1929, Nguyễn Ái Quốc hoạt động trong phong trào Việt kiều yêu nước ở Xiêm (Thái Lan), tiếp tục chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

-Ngày 3/2/1930, tại Cửu Long (Hồng Kông), Người triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giai đoạn năm 1930 đến năm 1945

-Tháng 6/1931, Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Anh bắt giam tại Hồng Kông. Đầu năm 1933, Nguyễn Ái Quốc được trả tự do.

-Từ năm 1934 đến năm 1938, Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc thuộc địa tại Mátxcơva (Liên Xô). Kiên trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam, Người tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước.

-Tháng 10/1938, Người rời Liên Xô sang Trung Quốc, bắt liên lạc với tổ chức Đảng chuẩn bị về nước.

Giai đoạn 1945 đến năm 1969

-Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước sau hơn 30 năm xa Tổ quốc.

-Tháng 5/1941, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyết định đường lối cứu nước trong thời kỳ mới, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng.

-Ngày 22/12/1944, tại khu rừng Sam Cao, thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy.

-Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

-Tháng 9-1945, thực dân Pháp câu kết với đế quốc Mỹ, Anh và lực lượng phản động Quốc dân Đảng (Trung Quốc) trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 9-1-1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa lần đầu tiên trong cả nước.

-Tháng 7-1954, với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, Hiệp định Géneva được ký kết. Miền Bắc được giải phóng.

-Tháng 9-1960, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

-Ngày 2-9-1969, mặc dù đã được các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu Người đã từ trần, hưởng thọ 79 tuổi.

Xem thêm: Lịch sử Asean

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra thời đại mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Người đã vạch đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bên trên đây là tổng hợp về lịch sử Bác Hồ, cuộc đời và sự nghiệp của Người luôn là tấm gương sáng ngời cho thế hệ sau học tập và noi theo.

Facebook Comments Box
Rate this post

About hanhthuy

Check Also

Lịch sử Công an nhân dân chi tiết và đầy đủ nhất

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân …