Home / Lịch sử Việt Nam / Lịch sử ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Lịch sử ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Ngày 20/10 hàng năm được chọn là Ngày Phụ Nữ Việt Nam, là ngày ghi nhận công lao của một đoàn thể quần chúng đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Bài viết này sẽ ôn lại lịch sử ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho các bạn.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước còn mãi ghi đậm dấu ấn của những nữ anh hùng hào kiệt không chịu khuất phục kẻ thù. Trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu.

Ngày Phụ Nữ Việt Nam kỷ niệm và động viên lực lượng phụ nữ là sự ghi nhận của đất nước với những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: “Cần cù, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.

Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ bị áp bức, bóc lột. Những ngày đầu chống Pháp phụ nữ đã tham gia vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du đứng lên chống giặc ngoại xâm giành tự do.

Những lớp người phụ nữ này luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Nhiều phụ nữ đã tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Bà Trưng, Bà Triệu, Bà Nguyễn Thị Định, Nữ tướng Bùi Thị Xuân.

lich-su-ngay-thanh-lap-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam
Ngày 20/10 hàng năm được chọn là Ngày Phụ Nữ Việt Nam

Ngày 20/10 hàng năm được chọn là Ngày Phụ Nữ Việt Nam, vào ngày này chị em phụ nữ sẽ nhận được những tình cảm tốt đẹp nhất.

Những trang sử vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam đã ghi nhận công lao to lớn sự hi sinh của các thế hệ phụ nữ Việt Nam được xem như nữ anh hung hào kiệt phất cờ khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của giặc ngoại xâm. Người phụ nữ “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” như Nguyễn Thị Út, Trần Thị Lý, Đặng Thùy Trâm, Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Có thể nói, phụ nữ đóng góp vào thành công của sự nghiệp cách mạng Việt Nam một phần không thể thiếu.

Dưới chế độ thực dân phong kiến một chặng đường dài, đầy gian nan thử thách một nửa là phụ nữ khẳng định những phẩm chất tinh hoa tốt đẹp của dân tộc với những chiến công chói ngời. Với truyền thống cần cù, sáng tạo, đức tính trung hậu đảm đang kiên trì bất khuất chống giặc ngoại xâm đã làm nên các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy vai trò lớn của Phụ nữ, người viết Việt Nam cách mệnh cũng phải có nữ giới tham gia mới thành công  trong tác phẩm Đường cách mệnh năm 1927.

Lịch sử ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Tháng 4/1950 hợp nhất 2 tổ chức Đoàn phụ nữ cứu quốc và Hội LHPN Việt Nam thành một tổ chức là Hội LHPN Việt Nam.

Ngày thành lập hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trải qua 92 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hội LHPN Việt Nam đã trở thành một tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh gồm rãi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong nước cũng như ở nước ngoài. Hội LHPN Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ. Đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội không ngừng phát huy mọi tiềm năng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

lich-su-ngay-thanh-lap-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam

Người phụ nữ Việt Nam

Hội LHPN Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế, Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN. Hội LHPN xã đã nhanh chóng phù hợp với nhiệm vụ  của giai đoạn mới đem lại hiệu quả thiết thực trong đời  sống  xã hội.

Người phụ nữ Việt Nam đã nêu biết bao tấm gương sáng ngời xứng đáng là phụ nữ Việt Nam “ Tự tin – Tự trọng-  Trung hậu- Đảm đang” trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Với những thành tích và sự đóng góp thiết thực của phong trào phụ nữ từ khi thành lập tới nay, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng cố gắng, phát huy và có thêm nhiều tấm gương sáng cho lớp đời sau tiếp tục phát triển hơn nữa.

Facebook Comments Box
Rate this post

About Nhâm

Check Also

Lịch sử Công an nhân dân chi tiết và đầy đủ nhất

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân …