Home / Bí Quyết Ôn Thi / Hướng dẫn giải Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Hướng dẫn giải Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

 

Bài viết tổng hợp về Toán 9 ôn tập chương 1 đại số giúp các em bám sát đề thi và đạt được kết quả tốt.

1. Hướng dẫn Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Bài 1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Nêu điều kiện để x là căn bậc hai số học của số a không âm. Cho ví dụ

Lời giải:

Để x là căn bậc hai số học của số a không âm là x ≥ a và x2 = a.

Ví dụ 2 là căn bậc hai số học của 4 vì 2 > 0 và 22 = 4.

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Lời giải:

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Biểu thức A phải thỏa mãn điều kiện gì để √A xác định prôtêin

Lời giải:

√A xác định khi A > 0 hay nói cách khác: điều kiện xác định của căn bậc hai là biểu thức lấy căn không âm.

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Cho ví dụ.

Lời giải:

Toán 9 ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Xem thêm: Cách thuộc hóa trị lớp 8 dễ dàng nhất

Bài 5 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Cho ví dụ.

Lời giải:

Toán 9 ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

2. Giải Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp:

Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Lời giải:

Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Lời giải:

toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Lời giải:

toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức sau:

Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Lời giải:

 

Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Bài 74 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Lời giải:

Bài 75 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Lời giải:

 

Bài 76 (trang 41 SGK Toán 9 Tập 1):

toán 9 ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Lời giải:

Toán 9 ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Trên đây là một số bài Toán 9 ôn tập chương 1 đại số. Chúc các em học tập tốt và đạt được kết quả cao trong các kỳ thi.

Facebook Comments
Rate this post

About onthi

Check Also

Gợi ý một số đề ôn tập toán lớp 2 cho các em học sinh

Việc ôn tập lại kiến thức giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài …