Home / Bí Quyết Ôn Thi / Hướng dẫn giải Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Hướng dẫn giải Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

 

Bài viết tổng hợp về Toán 9 ôn tập chương 1 đại số giúp các em bám sát đề thi và đạt được kết quả tốt.

Mục Lục

1. Hướng dẫn Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Bài 1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Nêu điều kiện để x là căn bậc hai số học của số a không âm. Cho ví dụ

Lời giải:

Để x là căn bậc hai số học của số a không âm là x ≥ a và x2 = a.

Ví dụ 2 là căn bậc hai số học của 4 vì 2 > 0 và 22 = 4.

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Lời giải:

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Biểu thức A phải thỏa mãn điều kiện gì để √A xác định prôtêin

Lời giải:

√A xác định khi A > 0 hay nói cách khác: điều kiện xác định của căn bậc hai là biểu thức lấy căn không âm.

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Cho ví dụ.

Lời giải:

Toán 9 ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Xem thêm: Cách thuộc hóa trị lớp 8 dễ dàng nhất

Bài 5 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Cho ví dụ.

Lời giải:

Toán 9 ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

2. Giải Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp:

Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Lời giải:

Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Lời giải:

toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Lời giải:

toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức sau:

Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Lời giải:

 

Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Bài 74 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Toán 9 bài ôn tập chương 1 đại số

Lời giải:

Bài 75 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Lời giải:

 

Bài 76 (trang 41 SGK Toán 9 Tập 1):

toán 9 ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Lời giải:

Toán 9 ôn tập chương 1 đại số
Toán 9 ôn tập chương 1 đại số

Trên đây là một số bài Toán 9 ôn tập chương 1 đại số. Chúc các em học tập tốt và đạt được kết quả cao trong các kỳ thi.

Facebook Comments Box
Rate this post

About onthi

Check Also

Hồ sơ tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược cần chuẩn bị những gì

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược cần chuẩn bị hồ sơ có những giấy …