Recent Posts

Những ý nghĩa lịch sử ngày 19 tháng 8 năm 1945

ý nghĩa lịch sử ngày 19 tháng 8 năm 1945

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hãy tìm hiểu về ý …

Read More »

Tìm hiểu về lịch sử dựng nước vua Hùng Văn Lang

Thời đại Hùng Vương có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử dựng nước của dân tộc ta. Hãy tìm hiểu về lịch sử dựng nước vua Hùng Văn Lang trong bài viết dưới đây. Ý nghĩa của thời kỳ xây dựng nhà nước Văn Lang Theo truyền thuyết ghi …

Read More »