Recent Posts

Khối B1 gồm những môn nào và những ngành nào?

Nhờ sự thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà hiện nay đã có nhiều khối thi được mở rộng, tạo cơ hội nghề nghiệp của các em thí sinh. Xuất phát từ khối B truyền thống, thì khối B1 bao gồm tổ hợp môn Toán Hóa Anh …

Read More »